Spustenie aplikácie - Inštalácia

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

SPUSTENIE APLIKÁCIE

Správne vykonaná inštalácia aplikácie SPIN² vytvorí na pracovnej ploche zástupcu Spin2, ktorým sa prihlásite do systému.

Img instalacia 018.PNG

Dvojklikom spustíte aplikáciu SPIN

Img instalacia 019.PNG

Prvotné nastavenie pripojenia na databázu

Prvotné spustenie aplikácie SPIN² vyžaduje vytvoriť pripojenie na Vašu databázu.

Img instalacia 020.PNG

Kliknutím na Pripojenia otvoríte zoznam pripojení.

Img instalacia 021.PNG

Kliknutím na Pridať sa zobrazí prázdny formulár tzv. Profil1. Vyplníte pripojovací formulár na databázu podľa Vašich požiadaviek.

Img instalacia 022.PNG

Pripojenie na databázu vám vytvorí pracovník firmy Asseco Solutions a.s., alebo váš systémový administrátor. Kliknutím na OK uložíte a uzavriete editor pripojení.

Tip Ak vyplníte prihlasovacie meno a heslo môžete otestovať pripojenie kliknutím na Test pripojenia.

Napíšete prihlasovacie heslo a kliknete na OK.

Img instalacia 023.PNG

Ak ste správne zadali prihlasovacie Meno, Heslo a Pripojenie prihlásili ste sa do aplikácie SPIN². Ak používate mandantný režim vyberte si mandanta.

Img instalacia 024.PNG


Zmena pripojenia na databázu

Zmena pripojenia umožňuje meniť zoznam Vašich pripojení na databázy. Pripojenia môžete opraviť, pridať, alebo vymazať. Kliknutím na Pripojenia na úvodnej prihlasovacej obrazovke sa zobrazí editor pripojení:

Img instalacia 025.PNG

Kliknutím na Pridať a vyplnením formulára pridáte nové pripojenie. Kliknutím na pripojenie v zozname pripojení môžete zmeniť vo formulári existujúce pripojenie. Kliknutím na Vymazať vymažete označené pripojenie zo zoznamu.


Implicitné nastavenie pripojenia na databázu

Vytvorený konfiguračný súbor podľa bodu 1.1 môže slúžiť ako implicitné nastavenie pre ďalších používateľov. Skopíruj konfiguračný súbor z "c:\Documents and Settings\<user_name>\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\user.config" ...

  • vo Windows 7, 8, 10 do "c:\ProgramData\AssecoSolutions\SPIN.NET\user.config"
  • vo Windows XP do "c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AssecoSolutions\SPIN.NET\user.config".


V prípade terminálového prostredia vo Windows Server 2008 R2 a Windows Server 2012 ...

  • skopíruj konfiguračný súbor z "c:\users\<user_name>\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\user.config" do "c:\users\Default\AppData\Roaming\AssecoSolutions\SPIN.NET\user.config"
  • vytvor zástupcu (shortcut) zo Spin2.exe na plochu pre všetkých používateľov v adresári "c:\users\Public\Desktop\". Zástupcu premenuj na "SPIN2".


Pri spustení programu SPIN2 ak neexistuje konfiguračný súbor v štandardnom umiestnení program načíta nastavenia z implicitného súboru a po odchode ich uloží do používateľského súboru.

Možné chyby počas inštalácie

Vo výnimočných prípadoch je potrebné riešiť chyby, ktoré vzniknú počas instalácie - hlavne z dôvodu neštandardného nastavenie užívateľských staníc, resp. inštalácie Oracle klienta:

Popis chyby - podľa obr.: Inst klient chyba conf 1.png

Túto chybu spôsobuje novšia verzia knižnice Oracle.DataAccess.dll (4.112.0.4) ako používa SPIN2 (4.112.0.3).

Opravu zabezpečíte v Save mode. Ak ho nevieme vyvolať cez F8 pri štarte PC (napr. je to virtual PC), tak napísaním msconfig je toto možné nastaviť.

Inst klient chyba conf 2.png

Potom odinštalovať cez safemode oracle.dataaccess.dll z Windows (run as administrator Window explorer) – podľa obr.-(už odinštalované) – odinštaluje sa tak, že sa dá pravý klik a Uninstall v okne zobrazenom nižšie.

Inst klient chyba conf 3.png

Nakoniec treba upraviť config – podľa obr. dolu (verzie zmeniť na 4.112.0.3 z 4.112.0.4).

Inst klient chyba conf 4.png