Prvotná inštalácia - Inštalácia

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prvotná inštalácia

Automatické spustenie inštalácie z CD/DVD nosiča

Inštaláciu spustíte vložením CD/DVD do mechaniky počítača. Po vložení CD/DVD do mechaniky sa spustí sprievodca inštaláciou aplikácie SPIN²

Ručné spustenie inštalácie z CD/DVD nosiča, alebo iného umiestnenia

Ak sa po vložení CD/DVD do mechaniky nespustí sprievodca inštaláciou aplikácie SPIN² je potrebné inštaláciu spustiť ručne (pravdepodobne je Váš počítač nastavený aby automaticky nespúšťal CD/DVD). Na inštalačnom CD/DVD je potrebné spustiť súbor SPIN2.exe Podobným spôsobom môžete inštaláciu spustiť iného umiestnenia. Napr. z USB kľúča, lokálneho umiestnenia, prípadne sieťového umiestnenia.

Overenie systémových požiadaviek

Sprievodca inštaláciou aplikácie SPIN² overuje systémové požiadavky. Ak nie sú splnené systémové požiadavky sprievodca inštaláciou SPIN² zobrazí nasledovnú výzvu:

Img instalacia 001.PNG

Pre správne fungovanie systému SPIN² je potrebné nainštalovať vyžadovaný softvér

inštalačné balíky .NET FRAMEWORK 4 sa dajú stiahnuť napr. tu: |Microsoft .NET Framework 4 (Standalone Installer)

Pre správnu inštaláciu vyžadovaného softvéru spoločnosti Microsoft sa riaďte pokynmi zobrazenými na obrazovke.

Info-Poznámka Dokončenie inštalácie chýbajúceho softvéru môže operačný systém požadovať reštartovať počítač. Po reštartovaní počítača pokračujte v inštalácií podľa bodu 3.1

Ak sú splnené systémové požiadavky sprievodca inštaláciou zobrazí úvodnú obrazovku.

Img instalacia 003.PNG

Kliknutím na Ďalej pokračujete sprievodom inštalácie aplikácie SPIN².

Licenčná zmluva

Pre pokračovanie inštalácie je potrebné kliknúť na „Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy“. Pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami licenčnej zmluvy nie je i inštalácií možné pokračovať.

Img instalacia 004.PNG


Výber typu inštalácie

K dispozícii sú tri typy inštalácie:

  • Typická Nainštaluje iba základné spoločné prostriedky.
  • Vlastná Nainštaluje základné spoločné prostriedky a umožňuje výber modulov, ktoré môžete nainštalovať a zmeniť ich umiestnenie.
  • Kompletná Nainštaluje základné spoločné prostriedky všetky moduly bez možnosti výberu na štandardné umiestnenie.

Img instalacia 005.PNG

Výberom typu inštalácie a kliknutím Ďalej pokračujete v inštalačnom procese.


Vlastná inštalácia

Nainštaluje základné spoločné prostriedky a umožňuje výber modulov, ktoré môžete nainštalovať a zmeniť ich umiestnenie.

Img instalacia 006.PNG

Kliknutím na vyberač si určíte, ktorý modul chcete nainštalovať.

Img instalacia 007.PNG

Z ponúkaných možností sú dostupné:

  • Nainštaluje sa na lokálny pevný disk,
  • Celá súčasť nebude k dispozícii.

Ak potrebujete zmeniť štandardné umiestnenie kde má byť nainštalovaná aplikácia SPIN² kliknite na Prehľadávať a vyberte si nové miesto.

Img instalacia 008.PNG


Zrušenie alebo dokončenie inštalácie

Ak potrebujete zrušiť sprievodcu inštaláciou aplikácie SPIN² kliknite na Zrušiť.

Img instalacia 009.PNG

Kliknutím na Áno potvrdíte a prerušíte sprievodcu inštaláciou aplikácie SPIN².

Img instalacia 010.PNG

Info-Poznámka Sprievodcu inštaláciou môžete kedykoľvek spustiť podľa bodu

Kliknutím na Nie pokračujete sprievodom inštalácie aplikácie SPIN².

Img instalacia 011.PNG

Kliknutím na Dokončiť ukončíte sprievodcu inštaláciou aplikácie SPIN².


Img instalacia 012.PNG

Gratulujeme !!! Aplikácia SPIN² je úspešne nainštalovaná.