Aktualizácia - Administrácia

Z SPIN2-wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Redit Text na stránke je rozpracovaný.
Pozor Skôr, ako prvý krát spustíte aktualizáciu databázy, je potrebné mať zosynchronizovanú databázu tzv. 2ALL skriptami k požadovanému dátumu verzie !!!

Aktualizácia

Akciu na aktualizáciu programového vybavenia Spin2 nájdete v module Administrátor v okne Aktualizácia (Inštalátor).

Adm aktualizácia.png


Toto okno obsahuje históriu spustených aktualizácii (záložka Inštalácie) a výstupy SQL skriptov danej aktualizácie (záložka Resulty).

Adm okno aktualizacia.png


záložka Inštalácie

Počítač – názov PC z ktorého sa robila aktualizácia
Verzia (branch) – informácia o čísle verzie aplikačných knižníc z branch="17.3"
Verzia DB skriptov- informácia o čísle verzie DB balíkov z sql_revision="99999"
Verzia (Main) – informácia o čísle verzie spoločných knižníc "17.3.4"
Používateľ Spinu – prihlásený používateľ v SPIN2
Začiatok inštalácie – dátum a čas začiatku aktualizácie (stahovania, instalacia balikov, kopirovanie aplikacnych kniznic ?)
Koniec inštalácie - dátum a čas ukončenia aktualizácie
Stav – informácia o stave aktualizácie
Používateľ OS – meno prihláseného používateľa do OS
Kód -
Sumár -


akcia Aktualizovať

Po potvrdení akcie Aktualizovať sa otvorí dialógové okno, pre zadanie zdroja aktualizácie.

Adm aktualizacia prihlasovanie.png

V názve okna je zobrazené číslo posledného vydania verzie a skriptov ktoré prešli úspešne.

Adm aktualizacia nazov okna.png


Vyberieme zdroj aktualizácie:

1. Oficiálny distribučný server - ftp: ftp://ftp.datalock.sk/produkty/spin2/ - Je potrebné zadať prihlasovacie údaje pre FTP

2. Lokálny adresár - Potrebné zadať cestu k balíku s aktualizáciou


Ak bol zadaný ako zdroj aktualizácie Oficiálny distribučný server a je vydaná novšia verzia ako je aktuálne nainštalovaná, tak vyberieme verziu na ktorú chceme aktualizovať.

Adm aktualizacia vyber verzie.png


Do výberu sa zaradujú len čísla verzie => ako je aktuálna 
  • Vyberieme komponenty, ktoré chceme aktualizovať

Adm aktualizacia vyber komponentov.png


Na výber sú len komponenty, ktoré sú v zadanom inštalačnom balíku. Ak inštalačný adresár neobsahuje balík skriptov, voľba Databázové skripty nie je aktívna  

Pri výbere aktualizácie DB skriptov je nutné zadať prihlasovacie heslo pre užívateľa DL do aktuálnej databázy

Adm aktualizacia pristup do DB.png


Pri výbere aktualizácie aplikačných knižníc je nutné zadať cestu ku Lokálnemu distribučnému adresáru, čo je adresár s ktorým pracuje Spin2update .


Adm aktualizacia vyber lokal.png


Vyberieme cieľ pre uloženie výsledkov aktualizácie (resulty)


Adm aktualizacia vyber ciel.png


Zobrazí sa sumárny prehľad zadaných údajov

Adm aktualizacia rekapitulacia.png


  • Pre spustenie aktualizácie klikneme na tlačidlo Aktualizovať

Adm aktualizacia aktuaizovat.png


Proces a detaily aktualizácie sú zobrazené pomocou progressbaru a údajmi v textovom boxe


Adm aktualizacia ukoncenie.png


  • Po ukončení procesu, ak boli aktualizované Aplikačné knižnice, tak sa zobrazí výzva na reštartovanie Spin2

Adm aktualizacia info restart.png


Zapíše sa záznam o prebehnutej aktualizácii a detaily z rekapitulácie aktualizácie systém zapíše do stĺpca Sumár

Adm aktualizacia sumar.png

Resulty

Programátorský pohľad

Programátorský pohľad